slavino - slavische wijnen
slavino - slavische wijnen
slavino - slavische wijnen
slavino - slavische wijnen

Privacy Beleid

Dit document geeft weer hoe YUGOSLAVINO - SLAVINO, verder “Slavino” genoemd, omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze internetsite. Deze regeling is van toepassing op de Slavino-website en op alle internet-initiatieven van Slavino.

Slavino respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites en gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die zij van deze bezoekers ontvangt. Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen verwerkt en opgenomen in een bestand (conform wet van 8 december 1992).

Slavino neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de bezoekers. Alleen medewerkers van Slavino die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben er toegang toe.

Slavino bewaart in haar databanken informatie die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de diensten te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening te verbeteren en om haar gebruikers verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Slavino verzamelt persoonlijke gegevens in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op, al dan niet, commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Slavino voor marketing-doeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen als dit een gemeenschappelijk project betreft. In geen geval zal Slavino de verkregen informatie doorverkopen aan derden.

Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit aangeven tijdens de registratieprocedure. Ten allen tijde behoudt de gebruiker recht op inzage en correctie. Hiertoe dient een verzoek aangetekend verzonden te worden naar Slavino, Meerhoutstraat 19, B-9041 Oostakker en dit ruim 20 werkdagen voorafgaand aan de gewenste afspraak.

Daarnaast wordt ook informatie verzameld in log-files: bij het bezoek van deze site, of erna, verwerkt Slavino anonieme statistische gegevens over het bezoek aan deze Slavino-site om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de website (o.m. het aantal bezoekers van deze site, welke pagina´s bezocht worden en van welke sites bezoekers afkomstig zijn). Deze gegevens worden aangewend om de website te beheren en de aangeboden dienstverlening via deze site te verbeteren en te optimaliseren.

Indien de bezoeker aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van Slavino, kan het bedrijf de door de gebruiker opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om de gebruiker zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Slavino

  • Welkom op onze website. Breng gerust een bezoekje aan onze webshop.
  • Afhalingen op zaterdag van 10 tot 19 uur of na afspraak op 0475/84 10 40.
  • Slavino brengt Slavische wijnen binnen uw bereik.
  • Slavino is invoerder en verdeler van Belgisch meest uitgebreide gamma Slavische wijnen en aanverwante producten.